Velké FALCO soutěže – „Najdi výherní minci a vyhraj“

Jak se zapojit do soutěže?

 • Nakupte konzervy FALCO označené zlatou pečetí. Pozor, každé 2 měsíce se mění druhy konzerv.
 • Hledejte minci uvnitř konzervy.
 • Naleznete-li, vyhráváte.
 • O nalezení nás informujte na e-mail marketing@sokolfalco.com nebo do zpráv našeho Facebookového profilu SOKOLFALCO. K e-mailu či zprávě vždy přikládejte fotografie nalezené mince s jejím číslem na zadní straně, a také fotografii daného druhu konzervy i s číslem na spodní straně plechovky (číslo šarže).
 • Nalezenou minci zašlete na adresu Vížky 5, Slatiňany, PSČ 538 21 (na Vaše vyžádání můžeme zaslat minci zpět na památku).
Výhry

Soutěžíme o tyto ceny:

 • 1. TV - mince nalezena
 • 2. Mobilní telefon - mince nalezena
 • 3. Dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty - mince nalezena
 • 4. 100 ks konzerv FALCO - mince nalezena
 • 5. 5 pytlů granulí - mince nalezena
 • 6. Stropní LED svítidla EGLO od Huky eleketro - mince nalezena
 • 7. Zásoba sušených pamlsků na celý rok (75 ks závěsů) - mince nalezena
 • 8. Pořádná 50kg nálož mraženého masa
 • 9. Dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty
 • 10. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com - mince nalezena
 • 11. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com - mince nalezena
 • 12. Zásoba sušených pamlsků na celý rok (75 ks závěsů)
 • 13. Dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty - mince nalezena
 • 14. Půjčení automobilu Hyundai na týden od Autocentr Hudec - mince nalezena
 • 15. 100 ks konzerv FALCO - mince nalezena
 • 16. Pořádná 50kg nálož mraženého masa
 • 17. 5 pytlů granulí
 • 18. Dárková krabice plná FALCO produktů za 3 000 Kč
 • 19. Dárková krabice plná FALCO produktů za 3 000 Kč - mince nalezena
 • 20. Zásoba sušených pamlsků na celý rok (75 ks závěsů) - mince nalezena
 • 21. Notebook
 • 22. 5 pytlů granulí
 • 23. Zásoba sušených pamlsků na celý rok (75 ks závěsů) - mince nalezena
 • 24. Pořádná 50kg nálož mraženého masa - mince nalezena
 • 25. Dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty - mince nalezena
 • 26. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com - mince nalezena
 • 27. 100 ks konzerv FALCO - mince nalezena
 • 28. Dárková krabice plná FALCO produktů za 3 000 Kč mince nalezena
 • 29. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com
 • 30. Dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty
 • 31. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com - mince nalezena
 • 32. Pořádná 50kg nálož mraženého masa - mince nalezena
 • 33. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com
 • 34. Dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty - mince nalezena
 • 35. Dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty
 • 36. 5 pytlů granulí - mince nalezena
 • 37. 100 ks konzerv FALCO - mince nalezena
 • 38. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com - mince nalezena
 • 39. Dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty - mince nalezena
 • 40. Dárková krabice plná FALCO produktů za 3 000 Kč
 • 41. Wellness pobyt - mince nalezena
 • 42. Dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty
 • 43. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com - mince nalezena
 • 44. Dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty
 • 45. 100 ks konzerv FALCO - mince nalezena
 • 46. Pořádná 50kg nálož mraženého masa - mince nalezena
 • 47. Dárková krabice plná FALCO produktů za 3 000 Kč - mince nalezena
 • 48. 5 pytlů granulí - mince nalezena
 • 49. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com - mince nalezena
 • 50. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com - mince nalezena

Partneři soutěže:

Falco
Hudec
Huky

PRAVIDLA „Velká FALCO soutěž“, dále jen „Pravidla“

Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná úprava pravidel „Velké FALCO soutěže“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu

 • Organizátor soutěže
  • Organizátorem soutěže je společnost SOKOL FALCO s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 19366, se sídlem Vížky 5, Slatiňany, PSČ 538 21, IČO 26001748, dále jen „Organizátor soutěže“
 • Jak soutěžit
  • Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky, která akceptuje tato Pravidla soutěže. Účastníci musí mít min. 18 let.
  • Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru k Organizátorovi a společnostem, které se podílejí na přípravě a organizaci soutěže, ani osoby těmto subjektům blízké.
  • Soutěž probíhá v období od 1.2.2023 do 31.12.2023 (více informací a podmínek soutěže naleznete na www.sokolfalco.com/velka-falco-soutez).
  • Soutěžící se zapojí do soutěže tím, že nakoupí daný druh konzerv vyráběných Organizátorem soutěže, označený zlatou pečetí, ve kterém můžou nalézt minci. Etikety na FALCO produktech, označené zlatou pečetí, se můžou během soutěže měnit.
  • Pokud soutěžící nalezne minci, znamená to, že vyhrává.
  • Celkem bude možné nalézt 50 mincí.
  • Soutěžící musí výhru uplatnit u Organizátora soutěže, tj. informovat Organizátora soutěže o nalezení mince zasláním fotografie mince na e-mail: marketing@sokolfalco.com nebo do zpráv Facebookové stránky https://www.facebook.com/sokolfalco, a to nejpozději 31.3.2024. Po této době nelze výhru uplatnit a výhra propadá.
   • Zasláním fotografie s nalezenou mincí soutěžící uděluje Organizátorovi právo na neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie ve všech médiích a celosvětově v tištěné i elektronické podobě. Právo zahrnuje změnu velikosti fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.
   • Zároveň tím dává souhlas ke zveřejnění svého jména.
  • Zapojením se do soutěže souhlasí soutěžící s pravidly této soutěže. Zasláním fotografie s nalezenou mincí podle čl. 2.7. těchto Pravidel účastníci přijímají veškeré její podmínky. Rozhodnutí Organizátora o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné. Pravidla soutěže budou dostupná online během soutěže.
 • Co dělat při nalezení mince v konzervě
  • Po uplatnění výhry v souladu s čl. 2.7, těchto Pravidel je Soutěžící dále povinen na své náklady zaslat nalezenou minci na adresu SOKOL FALCO s.r.o., Vížky 5, Slatiňany, PSČ 538 21.
   • Soutěžící je dále povinen zaslat Organizátorovi:
    - své jméno a příjmení,
    - svou kontaktní adresu: ulice a číslo domu, město, PSČ,
    - mobilní telefonní číslo,
    - e-mailovou adresu.
  • Do soutěže se je možné zapojit opakovaně.
  • Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze s jedním telefonním číslem a jednou e-mailovou adresou (soutěže se tedy nemůže zúčastnit jedna osoba s více telefonními čísly či e-mailovými adresami a ani více osob se stejným telefonním číslem či e-mailovou adresou). Každý soutěžící účastí v soutěži potvrzuje, že je oprávněným uživatelem telefonního čísla a e-mailové schránky.
  • Zasláním mince na adresu Vížky 5, Slatiňany, PSČ 538 21, soutěžící prohlašuje a zaručuje, že neporušuje jakákoliv autorská práva, žádná práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoliv osoby nebo jakákoli jiná práva jakékoliv třetí strany, a že má právo udělit veškerá práva a licence udělení na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků.
  • Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že zasláním mince na uvedenou adresu dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání a připomínky organizátorovi.
  • Zasláním mince Organizátorovi soutěže nevzniká soutěžícímu žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití mince organizátorem.
  • Mince, kterou soutěžící zašle, se stává majetkem organizátora. Organizátor nemá povinnost minci uchovávat ani vracet.
 • Vyhlášení vítěze
  • Výherce soutěže bude o výhře informován pomocí e-mailu. Za účelem zaslání výhry bude výherce požádán o zaslání kontaktních údajů, viz. bod 3.1.1.
  • O výherci každé nalezené mince bude Organizátor soutěže informovat prostřednictvím sociálních sítí SOKOL FALCO (Facebooku, Instagramu) a webových stránek www.sokolfalco.com/velka-falco-soutez.
  • Výherce soutěže, který bude splňovat její podmínky, obdrží hodnotné ceny viz bod 6.1.
 • Výhra
  • Soutěžící bude moci vyhrát:
   1. televize,
   2. mobilní telefon,
   3. dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty na e-shop www.falcokrmiva.com,
   4. 100 ks konzerv FALCO různých velikostí a druhů,
   5. 5 pytlů granulí různých velikostí a druhů,
   6. stropní LED svítidla EGLO od Huky eleketro,
   7. zásoba sušených pamlsků různých druhů na celý rok (75 ks závěsů),
   8. pořádná 50kg nálož mraženého masa FALCO různých druhů,
   9. dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty na e-shop www.falcokrmiva.com,
   10. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com pro objednávku do 8 000 Kč,
   11. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com pro objednávku do 8 000 Kč,
   12. zásoba sušených pamlsků různých druhů na celý rok (75 ks závěsů),
   13. dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty na e-shop www.falcokrmiva.com,
   14. půjčení automobilu Hyundai na týden od Autocentr Hudec,
   15. 100 ks konzerv FALCO různých velikostí a druhů,
   16. pořádná 50kg nálož mraženého masa FALCO různých druhů,
   17. 5 pytlů granulí různých velikostí a druhů,
   18. dárková krabice plná FALCO produktů v minimální hodnotě 3 000 Kč,
   19. dárková krabice plná FALCO produktů v minimální hodnotě 3 000 Kč,
   20. zásoba sušených pamlsků různých druhů na celý rok (75 ks závěsů),
   21. notebook,
   22. 5 pytlů granulí různých velikostí a druhů,
   23. zásoba sušených pamlsků různých druhů na celý rok (75 ks závěsů),
   24. pořádná 50kg nálož mraženého masa FALCO různých druhů,
   25. dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty na e-shop www.falcokrmiva.com,
   26. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com pro objednávku do 8 000 Kč,
   27. 100 ks konzerv FALCO různých velikostí a druhů,
   28. dárková krabice plná FALCO produktů v minimální hodnotě 3 000 Kč,
   29. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com pro objednávku do 8 000 Kč
   30. dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty na e-shop www.falcokrmiva.com,
   31. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com pro objednávku do 8 000 Kč,
   32. pořádná 50kg nálož mraženého masa FALCO různých druhů,
   33. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com pro objednávku do 8 000 Kč,
   34. dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty na e-shop www.falcokrmiva.com,
   35. dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty na e-shop www.falcokrmiva.com,
   36. 5 pytlů granulí různých velikostí a druhů,
   37. 100 ks konzerv FALCO různých velikostí a druhů,
   38. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com pro objednávku do 8 000 Kč
   39. dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty na e-shop www.falcokrmiva.com,
   40. dárková krabice plná FALCO produktů v minimální hodnotě 3 000 Kč,
   41. wellness pobyt,
   42. dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty na e-shop www.falcokrmiva.com,
   43. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com pro objednávku do 8 000 Kč,
   44. dárková poukázka 5 000 Kč na FALCO produkty na e-shop www.falcokrmiva.com,
   45. 100 ks konzerv FALCO různých velikostí a druhů,
   46. pořádná 50kg nálož mraženého masa FALCO různých druhů,
   47. dárková krabice plná FALCO produktů v minimální hodnotě 3 000 Kč,
   48. 5 pytlů granulí různých velikostí a druhů,
   49. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com pro objednávku do 8 000 Kč
   50. 50% sleva na celý nákup na e-shopu www.falcokrmiva.com pro objednávku do 8 000 Kč.
  • S každou nalezenou mincí je spojena výhra. Soutěžící vyhrává výhru dle čísla uvedeného na zadní straně mince.
  • Ke každému číslu bude přiřazena výhra viz bod 6.1. Seznam výher bude uveřejněn na webových stránkách www.sokolfalco.com/velka-falco-soutez po celou dobu soutěže.
  • Soutěžící může uplatnit výhru až do 31.3.2024. Po uplynutí této doby výhra propadá.
  • Výhry budou výhercům zaslány prostřednictvím pošty či kurýrní společnosti. Organizátor soutěže nenese odpovědnost za doručení výhry, její poškození či ztrátu.
  • Vrácené zásilky s výhrami nebudou výhercům zasílány opětovně. Veškeré nepřevzaté výhry propadají ve prospěch Organizátora soutěže. Za nepřevzatou výhru se považuje taková výhra, která nebyla vyzvednuta výhercem či se ji výherci nepodařilo doručit.
  • Výhry není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry než té, která je určena Organizátorem soutěže.
 • Práva a povinnosti Organizátora soutěže
  • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv přerušit, zkrátit, prodloužit či ukončit nebo změnit její Pravidla, a to i bez udání důvodu a bez jakéhokoliv omezení a s účinností k okamžiku zveřejnění Organizátora na webové stránky www.sokolfalco.com/velka-falco-soutez.
  • Organizátor soutěže není zodpovědný za nekompletní nebo špatně zaslané mince nebo za skutečnost, že zasílané mince z jakéhokoliv důvodu neobdržel.
  • Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována, a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit.
  • Z účasti v soutěži mohou být rozhodnutím Organizátora soutěže vyloučeni účastníci soutěže, kteří svojí účastí způsobí škodu vůči Organizátorovi soutěže, dále mohou být vyloučení soutěžící zneužívající či porušující Pravidla soutěže, či tací, kteří v souvislosti se soutěží, porušují práva nebo poškozují či ohrožují oprávněné zájmy Organizátora soutěže nebo jednají v rozporu s dobrými mravy nebo je u nich shledáno důvodné podezření z trestného činu podvodu či jiného nekalého jednání, které dopomohlo soutěžícímu k získání výhry.
  • Na výhru nevzniká právní nárok.
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel
  • Přihlášením se do Soutěže dle Pravidel vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízení (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) ode dne účinnosti GDPR, Organizátorem soutěže jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem Organizátor soutěže uzavře příslušnou smlouvu. Souhlas Soutěžící uděluje zasláním kontaktních údajů zejména jméno, příjmení, mobilní telefon, neúplná adresa bydliště (obec) a e-mail (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely realizace Soutěže, vyhlášení výherců a předání výher, jakož i pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb Organizátora soutěže a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. O některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, neposkytne-li je Soutěžící, nelze jej do Soutěže zařadit.
  • Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku odvolat. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Organizátora soutěže těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
  • Soutěžící má práva zejména dle §11, §12 a §21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména:
   - na ochranu Osobních údajů;
   - přístup k Osobním údajům;
   - požadovat opravu Osobních údajů;
   - kdykoliv bezplatně vyjádřit svůj nesouhlas s dalším zpracováním svých Osobních údajů, přičemž odvolání souhlasu musí být písemné;
   - požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů (zejména je-li prováděno zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života či v rozporu se zákonem);
   - v případě pochybností požadovat nápravu nesprávného či nezákonného zpracování osobních údajů, příp. se s podnětem obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů;
   - požadovat informace ohledně zpracování Osobních údajů (vč. zdroje), povaze zpracování a příjemci (příp. kategorie příjemců) Osobních údajů;
   - na omezení zpracování osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a
   - požadovat likvidaci Osobních údajů.
  • V případě, že se Soutěžící stane výhercem jedné z výher v Soutěži, souhlasí též se zveřejněním Osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, ve sdělovacích prostředcích, na Facebookových a Instagramových stránkách Organizátora soutěže a na webových stránkách Organizátora soutěže.
  • Souhlas Soutěžícího podle tohoto článku je udělen na dobu pěti (5) let od ukončení Soutěže.
  • Organizátor soutěže je oprávněn uchovávat statistická a analytická data, která byla sestavena průběžně na základě Osobních údajů, pod podmínkou, že Soutěžícího osobně neidentifikují.
  • Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook i Instagram. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace Organizátorovi soutěže, a nikoliv sociální síti Facebook a Instagram, společnosti Facebook, Inc. nebo Meta Platforms. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány Organizátorovi soutěže, nikoliv Facebooku či Instagramu.

Ve Vížkách dne 1.2.2023

Volejte, pište - rádi vám odpovíme

Falco - Jsme tu pro vás

Kontakt

Nevíte si rady?

+420 725 417 210

Váš prohlížeč (Internet Explorer) je zastaralý.

Již nevydává pro systém Windows žádné aktualizace. Stáhněte si jeden z těchto aktuálních, svobodných a vynikajících prohlížečů: